Abdulbasıt Muhammed Abdussamed => Ses ve Görüntü Kayıtları & Audio - Video Reciters => Konuyu başlatan: a.samed571 üzerinde 14-06-2016, 02:36:00Konu Başlığı: Hucurat suresi - Hucurat reciters - الحجرات
Gönderen: a.samed571 üzerinde 14-06-2016, 02:36:00
CEMAATLi TİLAVETLER

Hucurat (1-18) Hakka (1-24) Mısır Mescidi Şafi 1960 lar

http://www.mediafire.com/file/1cdqwj7539kbgts/Hucurat+%281-18%29+Hakka+%281-24%29+M%C4%B1s%C4%B1r+Mescidi+%C5%9Eafi+1960+lar.mp3

Hucurat (13-18) Kaf (1-4) Sonu Kesik Pakistan 1962

http://www.mediafire.com/download/3vmnrw17m381d4m/Hucurat+%2813-18%29+Kaf+%281-4%29+Pakistan+Sonu+Kesik+1962.mp3

Hucurat (14-18) Kaf (1-11) Baştan Kesik Mescidi Şafi 1960 lar

http://www.mediafire.com/file/ic27i1gdrnf0az9/Hucurat+%2814-18%29+Kaf+%281-11%29+Ba%C5%9Ftan+Kesik+Mescidi+%C5%9Eafi+1960+lar.mp3

Hucurat (1-11) Sonu Kesik Irak 1950 ler

http://www.mediafire.com/download/6rkr9druh0ec8kv/Hucurat_%281-11%29_Sonu_Kesik_Irak_1950_ler.mp3

Hucurat (13-18) Hakka (1-24) Ala (1-19) Kurayş (1-4) Nasr (1-3) İhlas (1-4) Mescidi Aksa 1964

http://www.mediafire.com/download/vwtijujwwj57lau/Hucurat+%2813-18%29+Hakka+%281-24%29+Ala+%281-19%29+Kuray%C5%9F+%281-4%29+Nasr+%281-3%29+%C4%B0hlas+%281-4%29+Mescidi+Aksa+1964.mp3

Hucurat (1-18) Mescidi Aksa 1964

http://www.mediafire.com/download/4n590ychoi24xfa/Hucurat+%281-18%29+Mescidi+Aksa+1964.mp3

Hucurat (1-18) Necm (1-15)  Seyyide Zeyneb Cami 15 Temmuz 1976 Perşembe Akşamı Mustafa İsmailde Yanında

http://www.mediafire.com/file/3fbkku84gu6r7hc/Hucurat+%281-18%29+Necm+%281-15%29++Seyyide+Zeyneb+Cami+15+Temmuz+1976+Per%C5%9Fembe+Ak%C5%9Fam%C4%B1+Mustafa+%C4%B0smailde+Yan%C4%B1nda.mp3

Hucurat (13-18) Tarık (1-17) Pakistan 1967

http://www.mediafire.com/download/dxjdr36j3pfcpio/Hucurat+%2813-18%29+Tar%C4%B1k+%281-17%29+Pakistan+1967.wma

Hucurat (1-13) Mescidi Aksa 1964

http://www.mediafire.com/download/k3j75cjc5hzndfz/Hucurat+%281-13%29+Mescidi+Aksa+1964.mp3

Hucurat (13-18) Kaf (1-35) İmam Şafi Cami  14 Ocak 1975 Salı

http://www.mediafire.com/download/juvx5rl537478l6/Hucurat+%2813-18%29+Kaf+%281-35%29+%C4%B0mam+%C5%9Eafi+Cami++14+Ocak+1975+Sal%C4%B1.mp3

Hucurat (13-18) Kaf (1-35) Mısır Sina Asyut 1980

http://www.mediafire.com/download/54han5hjw30ahxn/Hucurat+%2813-18%29+Kaf+%281-35%29+M%C4%B1s%C4%B1r+Sina+Asyut+1980.mp3

Hucurat (1-18) Kuveyt 23 Aralık 1967 Cumartesi

http://www.mediafire.com/download/ge703l3w99n8q9f/Hucurat+%281-18%29+Kuveyt+23+Aral%C4%B1k+1967+Cumartesi.mp3

Hucurat (1-13) Mısır Mescidi Arif Abdullah Süveyş Kenti 1980

http://www.mediafire.com/download/2oeriiv2aakjjaf/Hucurat+%281-13%29+M%C4%B1s%C4%B1r+Mescidi+Arif+Abdullah+S%C3%BCvey%C5%9F+Kenti+1980.mp3

Hucurat (1-18) Kaf (1-4) Güney Afrika Durban 1981

http://www.mediafire.com/download/t5z9nav8eyu99wd/Hucurat+%281-18%29+Kaf+%281-4%29+G%C3%BCney+Afrika+Durban+1981.mp3

Hucurat (5-18) Kaf (1-7) Baştan Kesik Abu Dabi 1980

http://www.mediafire.com/file/wcdid58wabzu6ud/Hucurat+%285-18%29+Kaf+%281-7%29+Ba%C5%9Ftan+Kesik+Abu+Dabi+1980.mp3

Hucurat (13-18) Kaf (1- 11) Mescidi Şafi 29 Aralık Cuma 1978

http://www.mediafire.com/file/cw8yxcvuc4g7zfw/Hucurat+%2813-18%29+Kaf+%281-+11%29+Mescidi+%C5%9Eafi+29+Aral%C4%B1k+Cuma+1978.wma

Hucurat (1-18) Buruc (1-22) Kuveyt 1976

http://www.mediafire.com/download/87g72z8xh8zuofe/Hucurat+%281-18%29+Buruc+%281-22%29+Kuveyt+1976.mp3

Hucurat (1-10) 1980 lerin Başları Mescidi Şafi Cuma NamazInda Okundu.Cuma Namazından Sonra Şeyh tesbihat İçin Müezzinlik Yapiyor ve Dua Ediyor

http://www.mediafire.com/download/jqbibu1toh5ldcz/Hucurat+%281-10%29+1980+lerin+Ba%C5%9Flar%C4%B1+Mescidi+%C5%9Eafi+Cuma+NamazInda+Okundu.Cuma+Namaz%C4%B1ndan+Sonra+%C5%9Eeyh+tesbihat+%C4%B0%C3%A7in+M%C3%BCezzinlik+Yapiyor+ve+Dua+Ediyor.mp3

Hucurat (1-16) Sonu Kesik ^^Tarık (1-17) Beled (1-20) Kadr (1-5) Eklemedir ^^ Kuveyt 1972

http://www.mediafire.com/download/6oqkhj7j9px7ac5/Hucurat+%281-16%29+Sonu+Kesik+%5E%5ETar%C4%B1k+%281-17%29+Beled+%281-20%29+Kadr+%281-5%29+Eklemedir+%5E%5E+Kuveyt+1972.mp3

Hucurat (1-13) Kuveyt 1970 ler

http://www.mediafire.com/download/zevsbrhg73gfg5e/Hucurat+%281-13%29+Kuveyt+1970+ler.mp3

Hucurat (1-18) Güney Afrika Johannesburg 1966

http://www.mediafire.com/download/84hpw53i4am3m1m/Hucurat+%281-18%29+G%C3%BCney+Afrika+Johannesburg+1966.mp3

Hucurat (1-14) Mescidi Şafi 1987

http://www.mediafire.com/download/bg1mls7rgx1squ5/Hucurat+%281-14%29+Mescidi+%C5%9Eafi+1987.mp3

Hucurat (1-18) Kaf (1-11) Kuveyt Mescidi Fahd Al Salem 1976

http://www.mediafire.com/download/xcxs9xhc671qksy/Hucurat+%281-18%29+Kaf+%281-11%29+Kuveyt+Mescidi+Fahd+Al+Salem+1976.mp3

Hucurat (13-18) Kaf (1-4) Sonu Kesik Bağdat 1986

http://www.mediafire.com/download/atrhfr2fpk7cptb/Hucurat+%2813-18%29+Kaf+%281-4%29++Ba%C4%9Fdat+Sonu+Kesik+1986.mp3

Hucurat (1-18) Tarık (1-17) Pakistan Karaçi 1984

http://www.mediafire.com/download/bqu4yyuf5sew6ey/Hucurat+%281-18%29+Tar%C4%B1k+%281-17%29+Pakistan+Kara%C3%A7i+1984.mp3

Hucurat (1-18) Kaf (1-11) Pakistan

http://www.mediafire.com/download/sne414cso6icjr8/Hucurat+%281-18%29+Kaf+%281-11%29+Pakistan.mp3

Hucurat (13-18) Kaf (1-18) Pakistan 1984

http://www.mediafire.com/download/bn2p9f3jjajb67t/Hucurat+%2813-18%29+Kaf+%281-18%29+Pakistan+1984.mp3

Hucurat (1-18) Nasr (1-3) İhlas (1-3) Mısır 1983

http://www.mediafire.com/download/j5icjo6gn1j1m8x/Hucurat+%281-18%29+Nasr+%281-3%29+%C4%B0hlas+%281-3%29+M%C4%B1s%C4%B1r+1983.mp3

Hucurat (13-18) Kıyamet (1-40) Kadr (1-5) Mescifi Şafi 1975

http://www.mediafire.com/download/a1wqjwcjchxnc9m/Hucurat+%2813-18%29+K%C4%B1yamet+%281-40%29+Kadr+%281-5%29+Mescifi+%C5%9Eafi+1975.mp3
STÜDYO TİLAVETLERİ

Hucurat (15-18) Kaf (1-11) Mısır Stüdyo 1950 ler

http://www.mediafire.com/download/knb60qwp5b1bbf6/Hucurat+%2815-18%29+Kaf+%281-11%29+M%C4%B1s%C4%B1r+St%C3%BCdyo+1950+ler.mp3

Hucurat (1-18) Kaf (1-8) Mısır Stüdyo 1962

http://www.mediafire.com/download/8rx07jf4a0nswag/Hucurat+%281-18%29+Kaf+%281-8%29+M%C4%B1s%C4%B1r+St%C3%BCdyo+1962.mp3

Hucurat (1-18) Hakka (1-52) Suriye Stüdyo 1960 lar

http://www.mediafire.com/download/ugzix3gzqjmzx9k/Hucurat+%281-18%29+Hakka+%281-52%29+Suriye+St%C3%BCdyo+1960+lar.mp3